Persondatapolitik ewimed Denmark A/S

Position

Rolle Navn Kontaktoplysninger
CEO Tomas Jalrup +46 8 – 25 11 69
Tilsynsmyndighed Datatilsynet +45  33 19 32 00

ewimed Denmark A/S, c/o Beierholm, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg er ansvarlig for håndtering og behandling af persondata i ewimed Denmark A/S (herefter “ewimed”).

Hvilke persondata indsamler vi?

Persondata omfatter alle oplysninger, der kan identificere en fysisk person direkte eller
indirekte. ewimed indsamler og behandler følgende kategorier af personoplysninger efter behov:

 • navn,
 • adresse,
 • e-mail,
 • telefonnummer,
 • personnummer,
 • købshistorik og
 • sygdomsrelaterede oplysninger.

Hvorfor indsamler vi persondata?

ewimed indsamler og behandler persondata til de formål for og på det lovmæssige grundlag, der er anført i tabellen herunder.

Formål Lovmæssigt grundlag
Tilvejebringelse af produkter, hvilket omfatter levering og returneringer af bestillinger Opfyldelse af aftaler
Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med den registrerede.Legitim interesse
Behandlingen er nødvendig af hensyn til ewimeds legitime interesse i at tilvejebringe produkter til sine kunder.
Kommunikation med kunder eller deres repræsentanter, hvilket omfatter fakturering og kundeservice. Opfyldelse af aftaler
Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med den registrerede.Legitim interesse
Behandlingen er nødvendig af hensyn til ewimeds legitime interesse i at tilvejebringe produkter til sine kunder.
Markedsføring, hvilket omfatter invitationer til begivenheder, udsending af oplysninger via e-mail, tekstmeddelelser og breve såvel som kundeundersøgelser Legitim interesse
Behandlingen er nødvendig af hensyn til ewimeds legitime interesse i at markedsføre sin virksomhed og sine produkter.
Opfyldelse af juridiske forpligtelser, som f.eks. regnskabsforpligtelser i henhold til regnskabsloven Opfyldelse af retlig forpligtelse
Behandlingen er nødvendig for at opfylde ewimeds retlige forpligtelser.
Undervisning af kunder eller deres repræsentanter i håndtering af produkter Opfyldelse af aftaler
Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med den registrerede.Legitim interesse
Behandlingen er nødvendig af hensyn til ewimeds legitime interesse i at sikre, at kunder anvender produkterne på en sikker og effektiv måde.

Hvor finder behandlingen sted?

Behandlingen af persondata finder hovedsagelig sted inden for EU/EEA.

ewimed kan til visse formål benytte leverandører, der er etableret uden for EU/EEA. ewimed kan til visse formål benytte leverandører, der er etableret uden for EU/EEA. I de tilfælde, hvor behandling af persondata finder sted uden for EU/EEA, har ewimed sikret, at de registreredes rettigheder er garanteret og at overførslen finder sted i overensstemmelse med lovgivningen f.eks. via brug af EU-kommissionens standardiserede modelbestemmelser eller via leverandørens forbindelse til EU-US Privacy Shield. Der står flere oplysninger om Privacy Shield på www.privacyshield.gov.

I tilfælde, hvor leverandøren skal betragtes som en persondataassistent, har ewimed indgået en persondataassistentaftale med den pågældende leverandør.

Opbevaringstid

ewimed vil ikke gemme dine persondata længere end nødvendigt for at opfylde de formål, som dataene blev indsamlet til, eller så længe ewimed skal gemme dine persondata ifølge loven eller for at beskytte ewimeds retlige interesser, f.eks. hvis der kører en retssag. Derefter slettes dine data.

Hvordan beskyttes persondata?

ewimeds mål er, at du altid skal føle dig sikker, når du sender dine personlige oplysninger til ewimed. ewimed har derfor truffet følgende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata mod uautoriseret adgang, ændring og sletning.

 • Persondata, der sendes via ewimeds websted, krypteres og, når det er muligt, beskyttes med en adgangskode.
 • Kun autoriseret personale får adgang til persondata.
 • Persondata, der er gemt på tredjepartssystemer, er beskyttet under persondataassistentaftaler.

Registreredes rettigheder

Registrerede personer har følgende rettigheder:

 • Hvis behandlingen af persondata er baseret på samtykke, har en registreret person ret til når som helst at tilbagekalde samtykket til fremtidig behandling af sine persondata.
 • En registreret person har ret til gratis at anmode om adgang til og en kopi af sine persondata (såkaldt registerudtræk), anmode om rettelse af forkerte oplysninger og, under visse omstændigheder, anmode om, at persondataene slettes.
 • En registreret har ret til at forlange, at ewimed begrænser behandlingen af den pågældendes persondata
  • på den anden side er det ewimeds pligt at sikre nøjagtigheden af persondataene;
  • hvis behandlingen er ulovlig, og den registrerede gør indsigelse mod sletningen af persondata og i stedet anmoder om, at brugen af persondata begrænses; og
  • hvis ewimed ikke længere har brug for persondataene til behandlingens formål, men den registrerede har brug for persondataene til at dokumentere, gøre gældende eller forsvare retskrav.
 • En registreret har i visse tilfælde ret til dataportabilitet, dvs. til at få udleveret persondata, der er givet af den registrerede selv, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. I tilfælde, hvor ewimeds ret til at behandle den registreredes persondata, er baseret enten på samtykke eller indgåelse af en aftale, omfatter retten til dataportabilitet også en ret til at overføre persondataene til en anden dataansvarlig.
 • En registreret har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod brugen af sine persondata. Hvis ewimed ikke kan fremvise tvingende legitime årsager, der tager højde for interessen i ikke at få persondataene behandlet, skal ewimed stoppe behandlingen af dem.
 • En registreret har når som helst ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Efter en sådan indsigelse kan ewimed ikke længere bruge oplysningerne til dette formål.
 • En registreret har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet.

Ændringer af denne politik

ewimed har ret til når som helst at ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af sådanne ændringer vil ewimed offentliggøre den tilpassede databeskyttelsespolitik på sit websted med oplysninger om, hvornår ændringerne vil træde i kraft. Hvis ewimed implementerer markante ændringer af denne persondatapolitik, vil vi, hvis det er muligt, informere dig på passende vis.

Kontaktoplysninger

Spørgsmål om, hvordan ewimed håndterer dine persondata eller en anmodning om at bruge dine rettigheder, skal sendes til dataprivacy.dk@ewimed.com.