Historie

Historie


1991

Ejeren af koncernen, Egon Wiest, etablerede den første virksomhed ewimed i Tyskland den 1. april 1991. På daværende tidspunkt var fokus på salget af medicinske instrumenter, f.eks. til kirurgi.

2003

ewimed overtager forhandlingen af PleurX™, permanente katetre til langtidsdrænage, på det tyske marked, fra Denver Biomedical®. Denne behandling af recidiverende pleuravæske og ascites var helt ny.

2006

fenik AB i Sverige bliver etableret som den første virksomhed udenfor Tyskland og bliver handelspartner til ewimed.

2007

I Sverige begynder de første kunder at bruge permanente drænagekatetre med gode resultater. I starten var det til brug ved recidiverende pleuravæske.

2008

Vi starter opbygning af konceptet med undervisning af patienter, pårørende og hjemmesygepleje. Samtidig grundlægges vores service og support til hospitaler i form af undervisning af personale og rådgivning vedrørende kateteranlæggelse.

2009

ewimed etablerer nu også fenik AG i Schweiz og påbegynder salg af produkterne til det schweiziske marked.

2011

I Sverige anlægges nu det første asciteskateter. I forbindelse med det første udbud på drænagekatetre etableres også en struktur på et kvalitetssikringssystem. Vi begynder samtidig et arbejde omkring miljø.

2013

ewimed etablerer ewimed austria i Østrig.

2019

Hele koncernen vokser hurtigt. Virksomhedens grundlægger, Egon Wiest, siger om vores virksomhedskultur:

“Patienten er i fokus. Dette synspunkt er fast forankret i koncernens virksomhedskultur, og alle medarbejdere handler i overensstemmelse hermed. Vores medarbejdere er engageret i at levere et godt stykke arbejde hver dag, og deres udvikling ligger vores hjerte nær. Gensidig respekt og udveksling af erfaring er også vigtig. Nye idéer opstår i teams, og mål nås lettere sammen.”

– Egon Wiest

Har du lyst til at være en del af teamet hos ewimed? Her kan du finde oplysninger om de ledige stillinger, vi har i koncernen.

2022

fenik AB ændrer navn til ewimed Sweden AB. Vi tager et vigtigt skridt mod at blive en international virksomhed med samme navn i alle lande.