Rutiner

Vi har samlet vores mange års erfaring i anbefalinger for forskellige procedurer for drænage af pleuravæske og ascites. Disse kan være særligt relevante for personer, der arbejder på hospitalsafdelinger. Ud over oplysninger om drænage med permanent indlagte katetre vil du også finde anbefalinger for information til patienter og hjemmesygeplejen.

Rutiner

Vi har samlet vores mange års erfaring i anbefalinger for forskellige procedurer for drænage af pleuravæske og ascites. Disse kan være særligt relevante for personer, der arbejder på hospitalsafdelinger. Ud over oplysninger om drænage med permanent indlagte katetre vil du også finde anbefalinger for information til patienter og hjemmesygeplejen.


1. Behandlingsanbefaling og drænageprotokol


Med vores katetre til recidiverende pleuraeffusion og ascites, kan du let give patienterne symptomlindring og øge deres livskvalitet. Patienten kan udskrives fra hospitalet straks efter kateteranlæggelsen. Herefter kan patienten let selv udtømme væsken eller få hjælp fra de pårørende eller hjemmesygeplejen til dette.

Ved denne behandling øges patientens livskvalitet, symptomerne lindres og samtidig reduceres ressourcerne på hospitalerne.


2. Uddannelse


For os er det patienten, der er i fokus. Vi ønsker derfor at hjælpe dig med at tage dig af patienten på den bedst mulige måde. Vi lægger derfor stor vægt på et højt serviceniveau, som garant for en professionel og fuldstændig oplæring i drænage.


3. Information til patienter


Du skal drøfte disse punkter med patienten under informationssessionen før kateteranlæggelsen.


4. Før implantation


Planlægger du at anlægge et permanent indlagt kateter til drænage af pleuravæske eller ascites? Så har vi nogle anbefalede procedurer til at hjælpe dig med at forberede proceduren.


5. Materialer på hospitaler


Der er forskellige valgmuligheder for produkter til implantation og tilbehør til drænagekatetre. En hurtig oversigt over disse og andet tilbehør kan findes her.


6. Drænageinstruktioner


Detaljerede instruktioner i drænage samt oplysninger om vores drænagesæt kan findes i dokumentet Information til læger og sundhedspersonale. Vi anbefaler også en gratis undervisning, før du får din første patient. Kontakt os!


7. Skift af forbinding


Patienter med et permanent indlagt kateter til langtidsdrænage af pleuravæske og ascites skal have skiftet forbinding mindst to gange om ugen. Vil du gerne se, hvordan du skifter din forbinding? Det er intet problem, for vi har samlet en serie af instruktioner i forbindingskift.

Kontakt os endelig personligt, hvis du har spørgsmål.


8. Information til hjemmeplejen


Hvis du udskriver patienten til en hjemmeplejeservice, har denne brug for oplysninger, som du kan finde her.


9. Før du tager hjem


Du har en patient, som har fået et permanent indlagt kateter til langtidsdrænage af recidiverende pleuravæske eller ascites. Du kan nu udskrive patienten fra hospitalet. Hvad skal der så ske?

For at sikre en problemfri udskrivelse har vi sammensat nogle oplysninger, der skal tages i betragtning i denne udskrivelsesproces.


10. Skyl kateteret


Det kan undertiden være nødvendigt at skylle kateteret afhængigt af viskositeten af pleura- eller ascitesvæsken. Dette skal kun gøres, hvis du mener, at det kan medvirke til at gendanne flowet. Kun en læge, eller en sygeplejerske på anvisning af en læge, må skylle kateteret, og dette skal gøres med aseptisk teknik.

Har du nogen spørgsmål?

Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål