Drænageinstruktioner


Detaljerede instruktioner om drænage samt oplysninger om vores drænagesæt kan findes i dokumentet Information til læger og sundhedspersonale. Vi anbefaler også en gratis undervisning, før du får din første patient. Kontakt os!

Overvej følgende ved drænage:

  • Vælg et passende sted med tanke på hygiejne og mulighed for hvile.
  • Hav en god, jævn overflade til opdækningen.
  • Anvend aseptisk teknik.
  • Lad ikke patienten være alene under drænagen.
  • Hold klemmen på drænslangen i hånden under drænagen af pleuravæske.
  • Hav ikke drænageposen/-flasken tilsluttet kontinuerligt.
  • Bortskaf de brugte produkter efter gældende regler.

Har du nogen spørgsmål?

Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål.