Drænageinstruktioner


Detaljerede instruktioner i drænage samt oplysninger om vores drænagesæt kan findes i dokumentet Information til læger og sundhedspersonale. Vi anbefaler også, at du får en gratis oplæring, før du får din første patient, kontakt os gerne!

Overvej følgende ved drænage:

  • Vælg et passende sted med tanke på hygiejne og mulighed for hvile.
  • Hav en god, jævn overflade at lægge materialet på.
  • Anvend aseptisk teknik.
  • Lad ikke patienten være alene under drænagen.
  • Hold klemmen fra drænslangen i hånden under drænagen.
  • Hav ikke drænageposen/-beholderen tilsluttet kontinuerligt.
  • Bortskaf brugte materialer godt pakket sammen i husholdningsaffald.

Har du nogen spørgsmål?

Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål