Før udskrivelse


Du har implanteret et kateter på grund af recidiverende pleuravæske eller ascites og ønsker at udskrive patienten fra hospitalet. Hvad skal du gøre nu?

Følg procedurerne herunder så patienten udskrives sikkert og har drænagemateriale til at udtømme væsken.

Overvejelser før udskrivelse

 • Planlæg sygeplejen til patienten i forhold til drænage. Patienten føler sig måske usikker på selv at skulle udtømme væsken og har måske ikke pårørende, der kan hjælpe. I så fald skal hjemmesygeplejen involveres. Selv i de tilfælde hvor patienten eller pårørende kan stå for udtømning af væsken, er det en god idé at have hjemmesygeplejen som backup. Patienten kan gradvist få det værre og få behov for hjælp.
  • Sørg for, at patienten, pårørende eller hjemmesygeplejen har den fornødne viden til at kunne varetage udtømningen. Kontakt os, hvis der er brug for oplæring.
  • Sørg for, at ordination vedrørende mængde og interval for udtømning og suturfjernelse er på plads.
  • Send patienten hjem med mindst 2 drænagesæt, og sørg for at bestillingsprocedurer er på plads til yderligere drænage hjemme. Giv også patienten en lille flaske klorhexidinsprit med.
  • Udlevér brochuren Patient- og drænageinformation, som du kan få fra os.

  Husk, at det er en god idé at opbevare et par drænagesæt på afdelingen, hvis patienten genindlægges på et senere tidspunkt.

Undervisning af ewimed

Så snart kateteret er blevet anlagt, og vi har fundet ud af, hvem der skal tømme væsken, vil vi sørge for, at de oplæres og har de rette drænageprodukter. Vi oplærer selvfølgelig også andre afdelinger på hospitalet, hvis patienten skifter afdeling.

Udskrivelse fra hospital

- Hvad skal der ske på udskrivelsesdagen?

 1. Foretag en drænage på udskrivelsesdagen. Udtøm så meget som muligt baseret på patientens medicinske tilstande, før patienten tager hjem. Overhold nationale retningslinjer for drænage af ascites, vedrørende eventuel albuminerstatning.
 2. Frakobl drænagematerialet, og sæt en nyt steril hætte på sikkerhedsventilen. Sikkerhedsventilen lukker automatisk, så det ikke er nødvendigt med en klemme på kateteret. Kontrollér, at bandagen sidder sikkert.

1 | Kobl drænagematerialet fra kateteret.

2 | Desinficér sikkerhedsventilen.

3 | Sæt en ny silikonehætte på, og anlæg en ny forbinding.

Udlevér vores brochure Patient- og drænageinformation

Hvis du har andre spørgsmål, vil vores personale med fornøjelse hjælpe.

Har du nogen spørgsmål?

Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål