Før implantation


Forberedelser før implantation af et permanent kateter

Du er altid velkommen til at kontakte din repræsentant hos ewimed, når du har planlagt en dato for kateterimplantation. Vi hjælper gerne med planlægning, implantationsundervisning og støtte ved selve implantationen Overvej følgende:

 • Information til henvisende afdeling om planlagt implantation, hvis det ikke er indenfor samme afdeling. Læg vægt på, at det er vigtigt, at der er rigeligt med væske i abdomen/pleura, for at kunne anlægge kateteret. Hvis patienten har et engangskateter, skal dette seponeres nogle få dage før indgrebet.
 • Informér patienten, og udlevér ewimed brochuren. Se Information til patienten.
 • Forbliver patienten indlagt efter implantationen:  Hvis der er brug for undervisning af personalet på sengeafsnittet eller anskaffelse af produkter, kontaktes ewimed.
 • Det er vigtigt at vide, hvem der skal foretage drænagen i hjemmet, og at de har den fornødne viden. Kontakt os, hvis der er brug for undervisning.
 • Se vores brochure Information til læger og sundhedspersonale.
 • Får patienten blodfortyndende medicin? Skal det pauseres nogle få dage før implantationen?.

Følg de gældende hygiejniske retningslinjer før operationen.

Forberedelser til implantation

 • Svar på diverse prøver, fx blodprøver, inden indgrebet.
 • Hygiejnisk klargøring, f.eks. brusebad både natten før og på operationsdagen osv.
 • Eventuel medicinsk behandling før indgrebet. Præmedicin mm.
 • Indgrebet foretages under sterile forhold. For at minimere risikoen for infektion skal personalet på stuen have hue og mundbind på. Operatøren og det assisterende personale skal være sterilt påklædt med kittel og handsker. Vi anbefaler en ekstra person, der ikke er steril.
 • Husk på, at der kan sive meget væske ud under indgrebet. Anbring et absorberende klæde under patienten, eller alternativt en steril opsamlingspose oven på den sterile afdækning.

Har du nogen spørgsmål?

Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål