Skylning af kateteret


I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at skylle det permanente drænagekateter. Dette gøres kun ved blokering og derfor nødvendigt for at gendanne flowet. Årsagen kan være pleuravæskens eller ascitesvæskens viskositet

Information om skylning af kateteret

Kateteret behøver ikke at blive skyllet profylaktisk. Suget i drænageposerne/-flaskerne forhindrer sædvanligvis, at kateteret tilstoppes. Det skyldes, at vakuummet opsuger eventuelle partikler, der måtte have sat sig i kateteret. Gør følgende, hvis kateteret alligevel bliver blokeret:

  1. Overvej muligheden for, at der ikke er nogen væske.
  2. Hvis du mener, at der er væske, og hvis der blev anvendt poser til drænagen, så forsøg først at bruge en soft-vakuum beholder til at komme af med partiklerne.
  3. Hvis der ikke er noget flow i beholderen, kan du skylle kateteret med en steril saltvandsopløsning. Se instruktionerne herunder.

Kun læger, eller sygeplejersker på anvisning af en læge, må skylle kateteret med aseptisk teknik.

Hvis der ikke begynder at løbe væske ud efter skylningen, skal patienten røntgenfotograferes for at undersøge, hvad der forårsager det (lommedannelse eller mangel på væske).

Nødvendige materialer

  • Skylleslange (art.nr. 6060/2)
  • drainova® silikonehætte (art.nr. 9060)
  • Trevejshane
  • Sprøjte, 10-20 ml
  • NaCl 0,9 %
  • Alkoholbaseret desinficeringsmiddel og kompres
  • Drænagesæt eller drænagepose/-flaske

Instruks:

1 | Kobl trevejshanen med sprøjten med NaCl 0,9 % til skylleslangen. Fyld derefter hele skylleslangen med 0,9 % NaCl for at fjerne luften.

2 | Tag hætten af kateteret, og kassér den.

3 | Desinficér sikkerhedsventilen.

4 | Kobl skylleslangen til sikkerhedsventilen på kateteret, og skyl med 0,9 % NaCl. Aspirér derefter væsken for at se, om den begynder at udtømmes.

5 | Kobl skylleslangen med tilbehør fra kateterets sikkerhedsventil. Udtøm derefter væsken med et drænagesæt (eller drænagepose/-flaske) i henhold til instruktionerne.

6 | Desinficér sikkerhedsventilen.

7 | Sæt en ny silikonehætte på.

Har du nogen spørgsmål?

Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål