Behandlingsforslag og drænageprotokol


Jo tidligere i sygdomsforløbet kateteret anlægges, des større er fordelen for patienten.

Internationale retningslinjer for malign pleuraeffusion og malign ascites angiver klart, at tunnellerede permanente katetre bør overvejes tidligt i behandlingen. Behandlingsmetoden giver patienterne effektiv symptomlindring og reducerer antallet af indlæggelsesdage. Udgiften vil derfor være lavere end ved alternative behandlingsmetoder. Studier af benign pleuraeffusion og ascites viser også gode resultater.

Behandlingsforslag af malign pleuraeffusion


Behandlingsforslag ved ascites

Jo tidligere i sygdomsforløbet patienten får kateteret, des større er fordelen for patienten. I et stort studie³ har man valgt at implantere kateteret uden forudgående terapeutisk paracentese hos patienter med nydiagnosticeret malign ascites med hurtig akkumulering, generende symptomer og dårlig livskvalitet. Årsagen til dette er, at gentagen paracentese (Large Volume Paracentesis = LVP) ville være ubehageligt for patienten.

Furthermore, repetition of this procedure (LVP, reds anm) leads to frequent hospital visits, which are inconvenient for the patient, entail the use of more healthcare resources, and may lead to delays in drainage resulting in patients becoming progressively symptomatic in the terminal stages of their illnesses. Given that over 80 percent of the patients in this study had poor performance status (an ECOG score of at least 3), in our clinic we used clinical judgement that the PleurX catheter would benefit the patient – rather than a history of therapeutic paracentesis – as another indication for catheter insertion. This was justified by the low rate of catheter removal (4,05%), as mentioned earlier³..

Forslag til drænageprotokol ved pleuravæske

Ved pleurodeseordination:

 1. Implantér kateteret, og udtøm så meget som muligt.
 2. Patienten kan tage hjem samme dag og udtømme 500 ml dagligt (alternativt op til max 1000 ml, hvis patienten tåler det) med ewimed drænagesættet (pose) eller drainova® drænagesættet (soft-vakuum).
 3. Ved mindre end 100 ml kan drænage reduceres til hver anden dag.
 4. Ved mindre end 50 ml 3 gange i træk har patienten sandsynligvis pleurodese. Undersøg med ultralyd eller røntgen.
 5. I tilfælde af bekræftet pleurodese kan valget mellem at fjerne kateteret eller beholde det træffes, afhængigt af patientens præference eller hvad der er medicinsk ønskeligt.

Ved symptomlindring:

 1. Foretag drænage 2-3 gange om ugen (max. 1000 ml) og ved behov med ewimed drænagesættet (pose) eller drainova® drænagesættet (soft-vakuum).
 2. Drænageintervallet kan forlænges, når væskeproduktionen reduceres, dog ikke mindre end en gang om ugen.
 3. Bemærk, at der kan være pleurodese på trods af længere drænageintervaller. Se ovenfor.

Se reference 1 og 2 vedrørende kilder til drænageprotokol for pleuravæske.

Forslag til drænageprotokol ved ascites

 1. Implantér kateteret, og forsøg at tappe så meget som muligt baseret på patientens medicinske tilstande, før patienten tager hjem. Vær opmærksom på nationale retningslinjer ved drænage af ascites og eventuel albuminsubstitution.
 2. Patienten kan udskrives samme dag og derefter drænere max.  2000 ml pr. dag med ewimed drænagesættet.
 3. For at undgå udsivning anbefaler vi hyppig tapninger de første par uger, indtil katetermanchetten er vokset fast.
 4. Foretag drænage 2-3 gange om ugen og ved behov med ewimed drænagesættet eller drainova® drænagesættet.

Se reference 3 og 4 vedrørende kilder til drænageprotokol for ascites.

Fordele for dig som behandlende læge:

 • Sparer lægetid (ingen gentagne punkturer og dermed forbundne risici)
 • Udgiftsreduktion
 • Hurtigere start på behandling, sideløbende med medicinsk terapi og/eller stråleterapi

Fordele for dine patienter:

 • Øget livskvalitet og effektiv symptomlindring
 • Ingen unødvendige punkturer
 • Færre hospitalsophold og lægebesøg

Referencer

 1. Wahidi et al., Randomized Trial of Pleural Fluid ­Drainage Frequency in Patients with Malignant ­Pleural Effusions. The ASAP ­Trial. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2017; 195(8):1050-1057.
 2. Chalhoub et al., The Use of the PleurX Catheter in the Management of Non-Malignant Pleural Effusions, Chronic Respiratory Disease; 8(3): 185-191.
 3. Wong BCT et al., Indwelling Peritoneal Catheters for Managing Malignancy-Associated Ascites, Journal of Palliative Care 31:4 / 2015; 243-249.
 4. Nationell riktlinje 2016 på uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse: Ascites och njursvikt vid levercirros – utredning och behandling.
 5. Bhatnagar, Keenan, Morley, et al. Outpatient Talc Administration by Indwelling Pleural Catheter for Malignant Effusion. The New England Journal of Medicine. 2018; 378(14):1313-1322.

Har du nogen spørgsmål?

Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål