Før implantation


Forberedelser før implantation af et permanent indlagt kateter

Det er god praksis altid at kontakte din repræsentant hos ewimed, når du har planlagt en dato til implantation af et permanent indlagt kateter. Vi hjælper selvfølgelig med planlægning, undervisning i implantation og support til implantation på stedet. Det er desuden godt at overveje følgende:

 • Send information til henviseren, hvis patienten kommer fra en anden enhed. Kommunikér, så det er klart, at der skal være rigeligt med væske i bughulen/pleura, for at du kan indføre kateteret. Hvis patienten har et engangskateter, skal det fjernes et par dage før indgrebet.
 • Informér patienten, og udlevér vores brochure. Se Information til patienten.
 • Hvis patienten bliver på hospitalet efter implantation, skal du sørge for, at det ansvarlige personale har den fornødne viden og de fornødne materialer til at tømme patienten. Kontakt os, hvis du har brug for undervisning.
 • Det er vigtigt at vide, hvem der skal foretage drænagen i hjemmet, og at de har den fornødne viden. Kontakt os, hvis der er brug for undervisning.
 • Sørg for, at du har de nødvendige materialer til en kateteranlæggelse. Se vores brochure Information til læger og sundhedspersonale.
 • Får patienten blodfortyndende medicin? Hvis dette er tilfældet, så kontakt en læge nogle få dage før operationen for at undersøge, om det skal gives.

Forberedelser til implantation

 • Testning inden operationen, såsom blodprøver.
 • Hygiejnisk klargøring, f.eks. brusebad både natten før og på operationsdagen osv. Kontakt os for at få flere oplysninger.
 • Eventuel medicinsk behandling før indgrebet.
 • Indgrebet foretages under sterile forhold. For at minimere risikoen for infektion skal personalet bære hætte og mundbind på operationsstuen. Kirurgen og det assisterende personale skal være sterilt klædt med kittel og handsker. Vi anbefaler en ekstra person, der ikke er steril.
 • Husk på, at der kan sive meget væske ud under indgrebet. Anbring et absorberende klæde under patienten, eller anbring alternativt en steril opsamlingspose oven på det sterile klæde.

Har du nogen spørgsmål?

Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål