Før udskrivelse


Du har implanteret et permanent indlagt kateter på grund af recidiverende pleuraeffusion eller ascites og ønsker at udskrive patienten fra hospitalet. Hvad skal du gøre nu?

Følg procedurerne herunder for at sørge for, at patienten udskrives sikkert og har drænagemateriale til at udtømme væsken.

Ting, der skal overvejes før udskrivelse

Planlæg patientens udskrivelse til hjemmeplejen. Patienten føler sig måske usikker på selv at udtømme væsken og har måske ikke familie eller venner, der kan hjælpe. I dette tilfælde skal en hjemmeplejeservice træde til. Selv i de tilfælde hvor patienten eller et familiemedlem kan stå for udtømning af væsken, er det en god idé at have en hjemmeplejeservice som backup. Patienten kan gradvist få det værre og trænge til hjælp.

  • Sørg for, at patienten, familiemedlemmet eller hjemmeplejeren har den fornødne viden til at kunne varetage udtømningen. Kontakt os, hvis der er brug for oplæring.
  • Sørg for, at ordineringen af mængden og intervallet for udtømning og suturering er på plads.
  • Send patienten hjem med mindst 2 drænagesæt, og sørg for at bestillingsprocedurer er på plads til yderligere drænage hjemme. Giv også patienten en lille flaske klorhexidinlotion med.
  • Giv patienten en behandlingsinformation og brochuren Patient- og drænageinformation, som du kan få fra os.
  • Husk, at det er en god idé at opbevare noget drænagemateriale på klinikken, hvis patienten indlægges igen på et senere tidspunkt.

Undervisning gennem ewimed

- Nu er det vores tur!

Så snart kateteret er blevet anlagt, og vi har fundet ud af, hvem der skal tømme væsken, vil vi sørge for, at de oplæres og har de rette drænagematerialer. Vi oplærer selvfølgelig også andre afdelinger på hospitalet, hvis patienten skifter afdeling.

Udskrivelse fra hospital

- Hvad skal der ske på dagen for udskrivelse?

  1. Foretag en drænage på udskrivelsesdagen. Udtøm så meget som muligt baseret på patientens medicinske tilstande, før patienten tager hjem. Overhold nationale retningslinjer for prøvetagning af ascites vedrørende en eventuel albuminerstatning.
  2. Frakobl drænagematerialet, og sæt en nyt steril hætte på sikkerhedsventilen. Sikkerhedsventilen lukker automatisk, så det ikke er nødvendigt med en klemme på kateteret. Kontrollér, at bandagen sidder sikkert.

1 | Kobl drænagematerialet fra kateteret.

2 | Desinficér sikkerhedsventilen.

3 | Sæt et nyt låg på, og anlæg en ny bandage.

Giv patienten behandlingsmeddelelsen fra lægen sammen med kateterpasset og vores brochure Patient- og drænageinformation.

Hvis du har andre spørgsmål, vil vores personale med fornøjelse hjælpe.

Har du nogen spørgsmål?

Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål