Kateterpas


Kateterpasset er et krav i henhold til den nye lov for medicinsk udstyr (MDR), som trådte i kraft i maj 2021. Et permanent drænagekateter tælles som et implantat og derfor skal der følge et implantationskort med produktet. Vi kalder implantationskortet for et kateterpas.

Det øger patientsikkerheden og indeholder alle vigtige oplysninger om kateteret, der skal implanteres. Hermed er det muligt for patienter og læger at spore produktet tilbage til producenten. I tilfælde af eventuelle komplikationer eller akutte tilfælde finder du relevant lægelig information om patienten og kateteret i passet, samt rette kontaktperson.

Udfyld kateterpasset

Kateterpasset udfyldes og udleveres til patienten. Oplys venligst patienten om at medbringe kateterpasset ved alle besøg i sundhedsvæsenet, så andre klinikker også ved, hvilken slags kateter patienten har.

drainova® og drainova® ArgentiC katetrene er tilpasset den nye lovgivning og indeholder derfor kateterpas.

Har du nogen spørgsmål?

Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål.